• slider-6
  • slider-5
  • slider-4
  • slider-3
  • slider-2
  • slider-1

REFERENCE


Naziv: Kozmo – make up trendovi

Opis:

Kategorija: TV

Klijent: Kozmo

Godina: 2014.

Glas: Martina

Kozmo šminkanje – narator Martina